Powrót do Rodzica

Zgoda na przynależność (Nowa)

Drodzy rodzice zuchów i harcerzy,
 
W roku 2020 Związek Harcerstwa Polskiego wprowadził nowy system ewidencjonowania członków (zuchów, harcerzy i instruktorów), zgodny z przepisami RODO. My, jako Drużynowi Szczepu, zostaliśmy zobowiązani do zaktualizowania danych dzieci oraz ich opiekunów, a także wszystkich udzielanych przez Państwa zgód na przetwarzanie danych osobowych. Nowy, pełny dokument składa się z 12 stron i wymaga od Państwa uzupełnienia danych osobowych Państwa dziecka oraz podpisów jednego prawnego opiekuna, oraz jednego podpisu Państwa dziecka. Dla Państwa wygody umieściliśmy wersję skróconą. Prosimy o wypełnienie WERSJI SKRÓCONEJ oraz przekazanie jej na zbiórkach do 25 października 2020 roku!
 
JEST TO NIEZBĘDNE DO TEGO, ŻEBY DZIECKO BYŁO CZŁONKIEM ZHP.
 
Zgoda na przynależność dziecka do ZHP Pełna treść zgody   ||| Skrócona wersja do wydrukowania i podpisania 
Deklaracja członkowska dla osób powyżej 16 roku życia (Pobierz)
 
Z Harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
Drużynowi Szczepu.